YOUR TRUSTED SOURCE IN IT SERVICES & SUPPORT

0+

Experts across a range of specializations

0

So far we have offices across 30 countries

$0M

$0 to $15M in revenue in under 3 years

VNISCNET trực thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ máy tính Hà Nội. Chúng tôi hoạt động độc lập trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực CNTT, đặt biệt là dịch vụ hỗ trợ IT văn phòng, dịch vụ Xây dựng & Quản trị hệ thống IT doanh nghiệp.

Luôn lấy yếu tố hài hòa về lợi ích làm nền tảng, chúng tôi hiểu rằng, niềm tin của khách hàng về chất lượng và dịch vụ là sự sống còn của Công ty và từ đó để luôn hoàn thiện mình hơn.

  • SỨ MÊNH

    Cung cấp các giải pháp và sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực CNTT một cách chuyên nghiệp và thực tế, giúp các doanh nghiệp và tổ chức áp dụng thành công CNTT vào việc thúc đẩy và đổi mới kinh doanh.

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

    Mọi hoạt động kinh doanh của VNISCNET luôn hướng tới mục tiêu tôn trọng & bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tối ưu.

  • VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

    Đội ngũ cán bộ & nhân viên VNISCNET luôn học hỏi và sáng tạo không ngừng, sẵn sàng lắng nghe mọi phản hồi của khách hàng, đối tác để kịp thời điều chỉnh hợp lý dịch vụ và phong cách làm việc của mình.