LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ QUẢN TRỊ IT VỚI DOANH NGHIỆP

Dịch vụ Quản trị IT cho phép các doanh nghiệp ủy thác các hoạt động CNTT của họ cho một tổ chức bên thứ ba có chuyên môn, chuyên xử lý các trách nhiệm này. Các tổ chức bên thứ ba này, được gọi là Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP – Managed Service Providers), chịu trách nhiệm về toàn bộ hoặc các phần của hệ thống CNTT của doanh nghiệp, theo thỏa thuận mức dịch vụ Service-level agreement (SLA), nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp tính năng giám sát xuyên suốt, giải quyết vấn đề CNTT và đưa ra các báo cáo, v.v.

Các nhà cung cấp dịch vụ Quản trị IT sử dụng nhiều kiến ​​thức chuyên môn về CNTT để giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả. Không giống như các nhà cung cấp sự cố / sửa lỗi, Mô hình Quản trị IT có thể sử dụng các quy trình và phần mềm mới nhất để chủ động giám sát các điểm cuối, giữ cho hệ thống luôn cập nhật và ngăn chặn các sự cố trước khi chúng phát sinh.

 • Kiểm soát chi phí

  Việc sử dụng dịch vụ Quản trị IT là một lựa chọn đúng đắn cho doanh nghiệp để giảm bớt chi phí đầu tư và vận hành, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT.

 • Hỗ trợ chuyên sâu

  Với dịch vụ Quản trị IT, doanh nghiệp của bạn sẽ có được một nhóm các chuyên gia có kiến thức, chuyên môn, bằng cấp và kinh nghiệm về IT, giúp tối ưu vận hành doanh nghiệp.

 • Tập trung kinh doanh

  Với dịch vụ Quản trị IT, doanh  nghiệp sẽ được giải phóng khỏi những sự cố và rắc rối của hệ thống  IT để tập trung thời gian vào việc kinh doanh và phát triển giá trị cốt lõi của mình

 • Đáp ứng thời gian

  Giải quyết online & onsite nhanh chóng bất kỹ vấn đề IT, đảm bảo giảm thiểu tối đa thời gian chết do hệ thốn g gây ra, ảnh hưởng đến việc kinh doanh

 • Giảm thiểu rủi ro

  Chính sách bảo mật của dịch vụ Quản trị IT giúp doanh nghiệp loại bỏ các rủi ro về mất mát dữ liệu do vô tình hay hữu ý, ngoài ra tăng cường  ý thức của cán bộ nhân viên về an toàn dữ liệu.