Opening Time: Mon‑Fri 08:00‑17:30 Sat 09:00‑11h:30
Call now: +84 0396-091-109

Giới thiệu

> Giới thiệu

Tiến trình công việc

1. Tiếp nhận yêu cầu

Ngay sau khi phát hiện lỗi, bạn gọi cho chúng tôi. Nhân viên trực kỹ thuật củ chúng tôi sẽ ghi lại các thông tin lỗi cũng như chi tiết liên hệ của khách hàng.

2. Phân tích sự cố

Chúng tôi sẽ phân tích sự cố và xử lý ngay nếu có thể sử dụng phương thức truy cập từ xa hoặc cử nhân viên kỹ thuật đến ngay hiện trường để xử lý nếu cần thiết.

3. Tiến hành xử lý

Các thao tác xử lý lỗi sẽ được tiến hành với sự có mặt của khách hàng và chỉ được thực hiện với sự đồng ý của khách hàng, tránh những rủi ro về mất dữ liệu…

4. Lập báo cáo

Sau khi hoàn thành công việc, cán bộ kỹ thuật phía VNISC sẽ kiểm tra lại cẩn thận trước khi bàn giao cho khách hàng, đồng thời sẽ gửi báo cáo bằng văn bản.